Negatieve spiraal woningmarkt doorbroken 

 Het vertrouwen op de woningmarkt is in mei het sterkst gestegen sinds het begin van de metingen in april
2004. De komende maanden worden er meer 
huizen verkocht. Dat verwacht de Vereniging Eigen Huis
(VEH) op basis van 
haar Eigen Huis Marktindicator. De indicator steeg met 6 punten naar een stand van 63.

Volgens de VEH is daarmee sprake van een trendbreuk. Ten opzichte van de neutraalwaarde van 100 is de
situatie op de woningmarkt nog altijd moeizaam, maar de negatieve spiraal is 
hiermee doorbroken, aldus de
vereniging. De stijging van het vertrouwen wijst er 
volgens de onderzoekers op dat het aantal
kooptransacties in de komende periode 
zal toenemen.

 Consumenten zijn vooral minder negatief gestemd omdat de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek
voorlopig is verdwenen, aldus de VEH. Ook is het kopen van 
een woning voor veel huurders aantrekkelijk
geworden vanwege de soms forse 
huurverhogingen die voor de sociale huursector worden doorgevoerd. 
‘’De samenleving, de economie én de woningmarkt hebben een enorme veerkracht. Crises worden altijd
weer te boven gekomen. Van het kabinet Rutte II heeft de 
woningmarkt weinig heil te verwachten. Maar
gelukkig heeft de woningmarkt 
voldoende veerkracht om er ook ondanks het kabinetsbeleid bovenop te
komen. Zij 
het niet met hulp van het kabinetsbeleid, dan wel ondanks dat beleid. In het geval van de
woningmarkt heeft die veerkracht onder meer te maken met het feit dat 
mensen, linksom of rechtsom, toch
moeten wonen”, zegt 
VEH-directeur Rob Mulder. 

 Mulder: ‘’Op een gegeven moment willen jongeren het ouderlijk huis verlaten, willen gezinnetjes weg van het
tweekamerappartement, en willen ouderen een gelijkvloerse 
woning betrekken. Om maar wat te noemen.
Door de crisis zijn veel van deze 
woonwensen onvervuld gebleven, maar op enig moment nemen mensen
toch de 
stap. Daarbij komt dat het aantal huishoudens in Nederland tot 2025 nog met zo’n 50.000 per jaar
toeneemt, veel sneller dan het aantal huizen.”

 De onderliggende trend is er volgens VEH dus één van een zich herpakkende woningmarkt. ‘’Dit wordt
bevestigd door een onmiskenbare opleving van het 
consumentenvertrouwen in de woningmarkt, zoals
blijkend uit de Eigen Huis 
Marktindicator. Wanneer de woningmarkt zich herstelt, weet niemand. Maar het is 
een kwestie van tijd, gezien de vele onvervulde woonwensen…”

Datum : 29-05-2013