Huur sociale huurwoning explodeert 

 Woningcorporaties gaan de huren de komende jaren fors verhogen. Tot 2017 stijgt de gemiddelde huur van
441 euro naar 543 euro. Op 
die manier willen de corporaties 22 procent meer huurinkomsten genereren,
gelijk aan 550 miljoen euro extra per jaar. Dat blijkt uit 
de jaarlijkse trendanalyse die het Waarborgfonds
Sociale 
Woningbouw (WSW) heeft gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op de eigen prognoses van 370
van de circa 
390 corporaties in Nederland. Het WSW staat borg voor corporaties zodat ze goedkoper geld
kunnen lenen om te bouwen. 
De extra huurinkomsten gebruiken de corporaties om de nieuwe 
verhuurdersheffing van het kabinet te betalen, die oploopt tot 1,75 miljard euro in 2017. Erik Terheggen,
directeur beleid bij het WSW, zegt: "Het is 
een flinke verhoging. De vraag is welke huurders de verhoging
wel
kunnen opbrengen en welke niet." 

 Ondanks de extra inkomsten, wordt het financiële risico voor corporaties groter, zegt Terheggen.
"Corporaties hebben maar weinig knoppen om 
aan te draaien. De extra huurinkomsten zijn genoeg om de
verhuurdersheffing 
te betalen. Maar als de rente stijgt, en dat is een van de grootste kostenposten, dan
hebben ze weinig middelen om dit op te vangen." 

 Een mogelijkheid is meer verkoop van woningbezit, maar dat zien veel corporaties als kapitaalvernietiging.
De verwachting is dat de totale 
geborgde schulden van corporaties (circa 87 miljard euro) tot 2017 per saldo
stijgen met 1,9 miljard euro. Hierdoor zullen de rentelasten 
toenemen.

 Ook het borgingsstelsel in de sociale huisvesting komt meer onder druk te staan, volgens het WSW. Als het
fonds (vermogen circa 477 miljoen 
euro) in financiële problemen komt, staan de corporaties onderling borg 
voor elkaar, en daarna het Rijk en de gemeenten. Om te bezuinigen schroeven de corporaties hun
bouwplannen de komende jaren drastisch 
terug. In de komende vijf jaar willen de corporaties 105.000
woningen 
bouwen. Dat is bijna 30 procent minder dan de planning van vorig jaar.

Datum : 17-05-2013