Meer vertrouwen bij woonconsument 

De woonconsument heeft in april duidelijk meer vertrouwen gekregen. Nadat in het eerste kwartaal klein
stapjes vooruit zijn gezet, maakte het vertrouwen dat 
burgers in de woningmarkt hebben in april een sprong
vooruit. De Eigen Huis 
Marktindicator, die sinds mei 2004 het consumentenvertrouwen in de woningmarkt
meet, stijgt met drie punten van waarde 54 naar 57. Bij een 
waarde van 100 punten is de stemming neutraal.

,,De woningmarkt zit daarmee nog steeds in een diep dal, maar dit is het eerste signaal dat duidt op een 
keerpunt”, aldus woningmarktspecialist Bob Maas van Vereniging Eigen Huis. ,,Om daar zeker van te zijn, 
moet de Marktindicator ook in mei een positieve ontwikkeling laten zien. Het heeft er alle schijn van dat dit 
gaat gebeuren.”

 De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau laten zich iets positiever uit over de huizenmarkt, waar
nu de bodem zou zijn bereikt. Volgens Vereniging Eigen Huis 
is dat nog iets te stellig, want er zijn nog 
steeds grote onzekerheden in de markt, zoals de snel oplopende werkloosheid en de dalende koopkracht
van huishoudens. ,,Ook de nog voortgaande prijsdaling van 
woningen brengt veel huishoudens in een
ongunstiger financiële positie, hoewel uit 
cijfers van het Kadaster blijkt dat die daling afvlakt”, aldus Maas.

De recente stijging van de Eigen Huis Marktindicator kent een paar duidelijke oorzaken. De onzekerheid
over de hypotheekrenteaftrek is voor deze 
kabinetsperiode verdwenen en dat zorgt voor enige rust onder
zowel starters als 
doorstromers. Maas: ,,In de afgelopen jaren is door deze onzekerheid een stuwmeer 
ontstaan van mensen met uitgestelde verhuisplannen. Als deze groep nu weer voorzichtig overweegt om
hun lang gekoesterde plannen uit te voeren, kan dat de 
koopwoningmarkt een flinke oppepper geven. 
Huizenprijzen zijn gedaald en het aanbod is groot, waardoor er in alle prijsklassen veel keuze is.” 

 Verder blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat huurders door de aangekondigde forse 
huurverhoging eerder overwegen naar een koopwoning over te stappen, ondanks de kosten van onderhoud 
van een eigen huis, waar de huiseigenaar voor opdraait. ,,Het gevoel over een eigen huis te beschikken, 
dat in tegenstelling tot een huurwoning helemaal kan worden aangepast aan de eigen woonwensen, wordt 
belangrijk gevonden.” 

 Tot slot stijgt de Eigen Huis Marktindicator door de gedaalde hypotheekrente. ,,Die zorgt voor lagere 

maandlasten, ondanks de hoge winstmarges die banken nog steeds in de rentetarieven doorberekenen”,
weet Maas.

Datum : 14-05-2013