Een zeker gevoel met onze terugverdiengarantie

Wij zijn overtuigd van onze meerwaarde als aankoopmakelaar. Daarom is op onze werkzaamheden onze 
terugverdiengarantie van toepassing.

Deze terugverdiengarantie houdt in dat wij minimaal ons honorarium in de aankooponderhandelingen voor
u terug moeten kunnen verdienen. Slagen wij er niet in ons eigen honorarium op de uiteindelijke koopsom
uit te kunnen onderhandelen, dan bent u ons geen courtage verschuldigd. 

Met deze terugverdiengarantie bent u verzekerd van het feit dat onze tussenkomst voor u daadwerkelijk
voordeel oplevert en dat u geen extra kosten hoeft te betalen wanneer het onderhandelingsresultaat
onverhoopt tegen mocht vallen! In dergelijke gevallen zijn dan alle tot het aankoopproces behorende 
werkzaamheden door ons uitgevoerd en heeft u gratis van onze diensten gebruik kunnen maken.