Will Klerkx..... 
Uw aankoopmakelaar met terugverdiengarantie


Voor een groot aantal van onze relaties vervullen wij de functie van Makelaar Koper. In deze hoedanigheid
begeleiden wij u op een verantwoorde wijze bij de aankoop van uw nieuwe woning.

Allereerst wordt u in het emotionele deel van de aankoop op vakkundige wijze bijgestaan bij de keuze voor
een woning. Per slot van rekening behoort het wonen tot de elementaire levensbehoeften van ieder mens,
vanuit deze elementaire behoefte worden keuzes gemaakt die voor vele jaren van invloed zijn op uw leven.
Vanuit dit oogpunt wordt u door ons met zorg geadviseerd. 

Daarnaast is er een minstens even belangrijk zakelijk deel. Vanuit de invalshoek van de door de wetgever
aan kopers toebedeelde onderzoeksplicht wordt daarbij door ons primair gekeken naar de
bestemmingsplanontwikkelingen in de omgeving, milieu aspecten in of rond de woning, de bouwkundige
staat van de woning en de onderhoudstoestand ervan. Op basis van de verzamelde gegevens wordt de
woning door ons gewaardeerd en stippelen wij in overleg met u een aankoopstrategie uit. 

Bij de uiteindelijke aankooponderhandelingen zorgen wij er als Makelaar Koper voor dat u de woning tegen
de meest gunstige condities in eigendom kunt verwerven, dit geldt niet alleen voor de koopprijs maar ook 
voor de overige aankoopcondities.

In het laatste deel van dit aankooptraject zorgen wij voor een goede juridische vastlegging van de 
transactieafspraken, de begeleiding naar het notariaat, de inspectie op de dag van de eigendomsoverdracht 
en de eigendomsoverdracht zelf.

Terugbelverzoek
  1. Naam
    Ongeldige invoer
  2. Telefoonnummer
    Ongeldige invoer